Cito-toets is begonnen

ARNHEM - Overal in Nederland is de Cito-toets weer begonnen. De toets die eigenlijk 'Eindtoets basisonderwijs' heet bestaat uit 200 meerkeuzevragen rond rekenen, taal en wiskunde. De toets wordt op 2, 3 en 4 februari gehouden.

Op basis van het aantal en het soort goed beantwoorde vragen berekent Cito een score. Deze score en wat de leerkrachten van de leerling hebben gezien, bepaalt voor een groot deel naar welke school je kan na de basisschool.

In de eerste week van maart zijn de resultaten bekend.

Voor 53 scholen komt de Cito-toets wat later, namelijk in de laatste week van maart. Met deze proef wil Cito kijken of kinderen die de toets later maken, betere scores halen.

Voor iedereen die nu bezig is, heeft Cito ook nog een succeswens.